آموزش بازی بلک جک : احتمال در بلک جک برای داشتن سود به چه اطلاعاتی نیاز دارید؟

آموزش بازی بلک جک : وقتی شخصی از کازینو بیرون می‌رود. سؤالی که ناگزیر در ذهنش ایجاد می‌شود این است. که «چرا من باختم؟» بیشتر افرادی که در کازینو بازی می‌کنند. بازنده هستند. دلیلش این است که اکثر بازی‌های کازینو به طور طبیعی انتظار منفی برای بازیکن دارند. این بدان معنی است که برای هر مبلغی که در بازی شرط می‌بندید. چه ماشین یا چه بازی روی میز، مقدار کمتری پول در طول زمان به شما بازگردانده می‌شود.

اگر ۱ میلیون بازیکن هر کدام ۱ دلار شرط ببندند. و یک بازیکن ۵۰۰ هزار دلار برنده شود، کازینو یک سود ۵۰۰ هزار دلاری می‌کند. و هر شرط‌بند به طور متوسط ۵۰ سنت می‌بازد. در ماشین‌های اسلات بازپرداخت تبلیغ شده معمولاً حدود ۹۷-۹۹ درصد خواهد بود. این مقدار بیش از تمام طول عمر دستگاه است که در آن ماشین ممکن است ۱۰۰۰۰ میلیون دلار در طول عمر خود جمع کند. بازی‌های روی میز کمی متفاوت هستند زیرا برخی شامل جزئی موثر به نام مهارت هستند. ودرصد سود کازینو از بازیکنی به بازیکن دیگر متفاوت است. اما همین اصل کلی اعمال می‌شود.

قسمت دوم:

این مقاله یک تحلیل عمیق در ریاضیات بازی کازینو می‌باشد. اطلاعات ارائه شده در اینجا برای بازی زندۀ بلک جک و همچنین بازی آنلاین معتبر است. با این حال؛ برنامه‌های نرم‌افزاری بلک جک که کازینوهای آنلاین از آن استفاده می‌کنند. شامل همۀ کارت‌ها در هر دور جدید بازی است. این تحلیل در مورد بازی بلک جک اعمال خواهد شد. بلک جک یک بازی با احتمالات پویا و تغییرات درصدها است. اما حتی اگر درصد‌ها به طور مداوم در حال تغییر هستند ، درصد انباشته سود کلی ثابت می‌ماند.

این با در نظر گرفتن مجموع سود در سرتاسر احتمالات ممکن به دست می‌آید. به عنوان مثال ، اگر کل یک دست سود +۵٪ داشته باشد. و دست دیگر دارای سود -۶٪ باشد ، سود کل این دو دست + ۱٪ است. هنگامی که خواننده این بازی را درک کند . ترجمۀ مفاهیم به هر بازی دیگری از کازینو آسان خواهد بود.

اگر به بازی انفجار علاقه دارید پست اختصاصی مارو نگاه کنید!

آمار بازی

شناخت آمارهای مربوط به بازی کازینو در ارزیابی نتایج ضروری است. این اخبار هم برای بازیکن و هم برای کازینوها معتبر است. دانش ارائه شده در اینجا که از قلمرو احتمالات آماری بدست آمده. برای تعیین اینکه نتیجه خوب یا بد می‌شود لازم است.

اکثر بازی‌های شانس بیانگر مفهوم ریاضیاتی هستند که به “قانون آزمایش های مستقل” معروف است. این قانون بیان می‌کند که وقایع گذشته هیچ ارتباطی با وقایع آینده ندارند. این به راحتی در رولت و کرپس نشان داده می‌شود. به عنوان مثال ، هنگامی که یک سکه می‌چرخد ​​. ۵۰٪ احتمال دارد که نتیجه شیر باشد و ۵۰٪ احتمال دارد که نتیجه خط باشد.

اگر سکه ۱۰ بار پشت سر هم شیر باشد ، در پرتاب بعدی هم مجدداً ۵۰٪ احتمال آمدن شیر وجود دارد. در بلک جک ، آنچه در گذشته اتفاق می‌افتد ، مستقیماً روی اتفاقات آینده تأثیر می‌گذارد. بازی بلک جک حافظه دارد ، و قانون آزمایش مستقل در مورد آن معتبر نیست.

چگونه بلک جک متفاوت است؟

در بلک جک هر کارت دارای یک ارزش خاص است. که که از سود اولیه‌ای که کازینو نسبت به بازیکن دارد کم می‌شود. یا به آن اضافه می‌شود. سود اولیه برگرفته از قوانین بازی است. وقتی تعداد کافی از کارت‌های مناسب پخش می‌شود . سود به نفع بازیکنان تغییر می‌کند. در بلک جک هنگامی که یک کارت تک خال یا ۱۰ پخش می‌شود سود کازینو نسبت به بازیکن افزایش می‌یابد. هنگامی که کارت‌های با ارزش کمتر در بازی قرار می‌گیرند. (۲-۷) سود کازینو کاهش می‌یابد ، و هنگامی که به تعداد کافی از آن کارت‌ها در بازی قرار گیرند . بازیکن سود بیشتری نسبت به کازینو دارد.

آموزش بازی بلک جک
آموزش بازی بلک جک

درصد سودی که کازینو نسبت به بازیکن دارد (در بلک جک) یا برعکس ،سود بازیکن نسبت به کازینو  ثابت نیست. راه ‌حل‌های زیادی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را معرفی کرد تا درصد‌های در حال تغییر را پیگیری کرد. ساده‌ترین موردی که به میزان کمتری در معرض خطای بازیکن قرار دارد سیستم شمارش Hi / Lo است.

در این سیستم ارقام ۱ ، -۱ یا ۰  به عنوان ارزش به هر کارت تعلق می‌گیرد. به کلیۀ کارتهای ۲-۶ رقم ۱ اختصاص داده می‌شود و به کلیۀ کارت‌های با ارزش ۷ ، ۸ و ۹ رقم ۰ داده می‌شود.

اگر به بازی پوکر علاقه دارید پست اختصاصی مارو نگاه کنید!

قسمت اول :

آموزش بازی بلک جک : کلیۀ ده‌ها ، کارت‌های صورت و تک خال‌ها دارای ارزش -۱ هستند. با پخش شدن کارت‌ها ، بازیکن ارزش کارت‌ها را جمع می‌کند، مجموع بدست آمده این کارت‌ها پس از یک دور بازی ، شمارش جاری نامیده می‌شود.

در یک شمارش جاری مثبت ، ارزش به صورت تعداد کارت‌های با ارزش موجود نسبت به تعداد کارت‌های کم ارزش موجود در یک دسته کارت سنجیده می‌شود (یا کارت‌های کم ارزش نسبت به کارت‌های با ارزش). برای دستیابی به این هدف ، بازیکن تخمین می‌زند که چند دسته کارت باقی مانده است ، و سپس شمارش جاری را بر تعداد دسته کارت موجود تقسیم می‌شود . و این ارزش به دست آمده با عنوان شمارش واقعی نامیده می‌شود.

قسمت دوم:

به عنوان مثال ، اگر یک بازیکن مشاهده کرد که از شش دسته کارت موجود در دستگاه کارت پخش کن سه دسته از آن بازی شده است. و شمارش در حال اجرا ۱۵ است، که به این معنی است که در طول این سه دسته کارتی که بازی شده است ۱۵ عدد کارت کم ارزش نسبت به کارت‌های با ارزش بیشتر بازی شده است. برای بدست آوردن رقم شمارش واقعی باید رقم شمارش جاری یعنی ۱۵ را تقسیم بر تعداد دسته کارت باقی مانده یعنی ۳ بکند که عدد ۵ بدست می‌آید.

بازیکن رقمی را به عنوان میزان انحراف که معمولا ۱ است. تفریق می‌کند.که این رقم برتری کازینو را در صفر بازی در نظر می‌گیرد.( این رقم به عوامل زیادی من جمله قوانین بازی و تعداد دسته کارت موجود در بازی بستگی دارد ) و آن تعداد، تعداد واحدهایی است. که بازیکن در دست بعدی شرط‌بندی خواهد کرد. برای هر افزایش واحد کل (مثبت یا منفی) که در شمارش واقعی مشاهده می‌شود. سود بازیکن به ترتیب تقریباً ۰٫۵٪ ، مثبت یا منفی افزایش می‌یابد.

قسمت سوم:

آموزش بازی بلک جک : وقتی کارت‌های با ارزش تعداد بیشتری دارند، رقم شمارش واقعی بالا خواهد بود و بازیکن نسبت به کازینو برتری دارد. این به سه دلیل اتفاق می‌افتد. اول اینکه دست با ارزش بلک جک بیشتر اتفاق می‌افتد و، به دلیل اینکه پرداخت روی یک بلک جک نامتوازن است.

(به بازیکن در صورت آوردن بلک جک ۳:۲ پرداخت می‌شود در صورتی که اگر دیلر بلک جک بیاورد فقط شرط اولیۀ خود را خواهد باخت )، این به نفع بازیکن است.دوم اینکه برخی شرایط برای بازیکن با ارزش‌تر می‌شوند، مثل تقسیم کردن و دوبل کردن.

معمولاً یک بازیکن دوست دارد وقتی دوبل یا تقسیم می‌کند ، کارت بالایی بیرون آورده شود ، یا در حالت دیگر بازیکن در هنگام ضعیف بودن دیلر از این گزینه ها استفاده می‌کند و یک کارت بالا باعث شکست دیلر می‌شود (کارتی که باعث می شود دیلر بیشتر از ۲۱ شود). این بازی‌ها وقتی که کارت‌های باقی مانده در دستگاه با ارزش هستند بازپرداخت بالاتری برای بازیکن دارند.

اگر به بازی رولت علاقه دارید پست اختصاصی مارو نگاه کنید!

قسمت چهارم:

در آخر، بازیکن ممکن است بسته به ترکیب کارت‌های باقیمانده ، استراتژی خود را تغییر دهد. با فزونی کارت‌های بالا ، بازیکن می‌تواند روی دست های قوی‌تر بایستد (مجموع ۱۲-۱۶) ، با مجموع قوی بیشتر از اوقات دیگر دوبل کند (کارت های برابر با ۹ ، ۱۰ یا ۱۱) و یا ، هنگامی که دیلر ضعیف و مستعد است که بالای ۲۱ رود ، بازیکن ممکن است بایستد.

در مقابل ، قوانین دیلر را از تغییر استراتژی منع می‌کند. در نهایت ترکیب این عوامل شرایطی ایجاد می‌کند که سود صفر کازینوها بر طرف شوند و یک بازیکن ماهر نسبت به کازینو برتری داشته باشد.

آموزش بازی بلک جک
آموزش بازی بلک جک

محاسبه پیروزی

برای تعیین مبلغی که شخص انتظار دارد. در یک زمان معین (یا کازینو یا بازیکن) برنده شود . سه دسته اطلاعات کلیدی نیاز است.

۱٫ مبلغ شرط

۲٫ تعداد دست‌ها یا چرخش‌ها

۳٫ درصد برتری

در فرم معادله، آنچه که توضیح داده شد به این صورت است:

مبلغی که انتظار می‌رود پیروز شوید = مبلغی که شرط‌بندی می‌کنید * احتمال پیروزی ٪ * # تعداد دستی که بازی خواهید کرد.

معادله ۱

آموزش بازی بلک جک : اگر معادله‌ای که عنوان شد را برای پرتاب یک سکه در نظر بگیریم. میدانیم که سکه دو طرف دارد، بنابراین ۵۰ درصد احتمال دارد که نتتیجۀ پرتاب شیر باشد. و ۵۰ درصد خط. وقتی در هر پرتاب سکه ۱ دلار شرط بندی کنیم. جواب معادله برای مبلغی که انتظار داریم پیروز شویم. در ۱۰۰ پرتاب به این صورت است:

۵۰ دلار = ۱ $ (شرط بندی) * ۰٫۵٪ (٪ مزیت) * ۱۰۰ (# دست بازی)

اگر به شرطبندی فوتبال علاقه دارید پست اختصاصی مارو نگاه کنید!

معادله ۲

در این مثال ما ۱۰۰ دلار شرط‌بندی کرده‌ایم. و ۵۰ دلار از ۵۰ شرط  بندی کسب کردیم. ما همچنین قادر بودیم شرط اصلی ۱ دلار را روی ۵۰ تا از ۱۰۰ شرط مذکور حفظ کنیم. همچنین در هر ۵۰ شرط ۱ دلار از دست دادیم. این منجر به یک بازی با جمع صفر می‌شود. بدون برنده و بدون بازنده.

آیا من جایی هستم که باید باشم؟

آموزش بازی بلک جک : هنگامی که یک سکه ۱۰۰ بار پرتاب می‌شود ​​نتیجه پرتاب به ندرت پنجاه بار شیر و پنجاه بار خط خواهد بود. بنابراین باید مفهوم واریانس را معرفی کنیم. واریانس اندازه گیری پراکندگی آماری است. به عبارتی دیگر، این واحد با میزان فاصله‌ای که نتیجه مورد انتظار با نتیجۀ یک امتحان یا آزمایش ممکن است داشته باشد سر و کار دارد.

مثلاً در مثال پرتاب سکه ، واریانس به ما کمک می‌کند که جواب این سوال را بدهیم. این سؤال که در پرتاب ۱۰۰ سکه ۴۵ بار شیر داشته باشیم. تعجب آور خواهد بود یا فقط ۵ بار. پاسخ ها خیر و بله است. دریافت فقط ۵ شیر در پرتاب ۱۰۰ بار پرتاب سکه نشان می‌دهد. که شما در حال پرتاب یک سکۀ سنگین هستید. درک این مفهوم برای ارزیابی نتایج بازی‌های کازینو بسیار مهم است.

قسمت اول:

آموزش بازی بلک جک : زیرا برای تعیین اینکه آیا نتایج (خوب یا بد) تابعی از شانس یا مهارت است. تجزیه و تحلیل آماری مناسب لازم است. در اصل این معیار تعیین می‌کند که آیا بازیکن یا کازینو را فریب داده‌اند یا خیر.

واریانس معمولاً از نظر انحراف معیار مورد بحث قرار می‌گیرد و این مورد در این بحث پیش می‌رود. انحراف استاندارد برابر با ریشۀ مربع واریانس است. انحراف استاندارد برای یک سری آزمایشات با حرف یونانی σ (sigma) نشان داده می‌شود. و برابر با انحراف استاندارد هر رویداد ضرب در ریشه مربع تعداد حوادث است. بیان معادلۀ ریاضی آن به این صورت است:

σ  (کل) = σ (رویداد) *  (تعداد رویدادها) √

معادله ۳

شکل زیر نشان می دهد که چگونه نتایج احتمالی در یک ، دو و سه انحراف استاندارد از نتایج مورد انتظار قرار می‌گیرند. در نمای گرافیکی مقدار پیش بینی شده(expected value) با حرف یونانی μ نشان داده شده و انحراف استاندارد(standard deviation) با حرف یونانی σ نشان داده شده است.

آموزش بازی بلک جک
آموزش بازی بلک جک

مطابق منحنی توزیع گاوسی ، تقریباً بیش از ۶۸٪ شانس وجود دارد. که نتیجه در یک انحراف معیار قرار گیرد. مثبت یا منفی مقدار مورد انتظار. تقریباً بیش از ۹۵٪ شانس وجود دارد .که نتایج در دو انحراف معیار قرار بگیرند. مثبت یا منفی مقدار مورد انتظار. تقریباً ۹۹٫۹٪ شانس وجود دارد. که نتایج در هر زمان معین در سه انحراف معیار قرار بگیرند.

اگر به بازی ماشین اسلات علاقه دارید پست اختصاصی مارو نگاه کنید!

قسمت اول:

آموزش بازی بلک جک : در مثال پرتاب سکه نتیجه می‌گیریم که انحراف استاندارد برای ۱۰۰ بار پرتاب ۱۰ برابر (ریشه مربع ۱۰۰) انحراف استاندارد برای یک بار پرتاب (که ۰٫۵ است) است ، که انحراف استاندارد ۵ برای ۱۰۰ بار پرتاب سکه را نتیجه می‌دهد. در سناریوی ۱۰۰ بار پرتاب سکه انتظار داریم ۵۰ بار شیر و ۵۰ بار خط داشته باشیم. با در نظر گرفتن مفهوم انحراف استاندارد مثبت یا منفی ۵ ، ۶۸٪ احتمال دارد که برای ۱۰۰ بار پرتاب سکه تعدا شیرها بین ۴۵ تا ۵۵ بار باشد.

احتمال ۹۵٪ وجود دارد که تعداد شیرها بین ۴۰ تا ۶۰ باشد (۲ * σ ) و احتمال ۹۹٫۹٪ وجود دارد که تعداد شیرها بین ۳۵ تا ۶۵ سقوط کند (۳ * σ).

با استفاده از معادلات مقدار پیش‌بینی شده. و انحراف معیار در واحد شرط بندی ۱۰۰ دلار برای یک بازی کازینو با یک امتیاز ۱٪ کازینو نسبت به بازیکن ، نتایج زیر بدست می‌آید.

قسمت دوم:

 

با افزایش تعداد رویدادها ، انحراف استاندارد نسبت به مقدار پیش‌بینی شده کوچکتر و کوچکتر می شود. در برخی از نقاط در امتداد منحنی ، مقدار پیش‌بینی شده و انحرافات استاندارد همدیگر را قطع می‌کنند. در این مرحله ۸۴٪ شانس وجود دارد. که انحراف استاندارد کمتر از مقدار پیش‌بینی شده باشد.

این بدان معناست که ۸۴٪ شانس وجود دارد که سود حاصل از آن نقطه به دست بیاید. و بودجه شما هرگز از بین نرود. این نقطه تقاطع برای مزیت ۱٪ در نمودار زیر نشان داده شده است.

 

برای ساده سازی انحراف استاندارد معیار خالص است.

 

قسمت سوم:

آموزش بازی بلک جک : نقطۀ تقاطع بین مقدار پیش‌بینی شده. و انحراف استاندارد دقیقاً زیر ۱۲۰۰۰ دست است. در ۱۲،۰۰۰ دست ۸۴٪ شانس وجود دارد که مقدار پیش‌بینی شده از انحراف معیار استاندارد فراتر رود. که نشان می دهد بازیکن موجودی بانکش را در۸۴٪ از وقت خود به صفر نمی‌رساند. هنگامی که مزیت کلی به نقطه “هم ارزی”  افزوده می‌شود.

یا تعداد دست‌هایی که مقدار پیش‌بینی شده با انحراف معیار برابر است. به دست‌های کمتری می رسند. محاسبه همان نمودار با ۲٪ مزیت نموداری خواهد بود که نشانگر نقطه‌ی هم ارزی است که به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین تر است.

آموزش بازی بلک جک
آموزش بازی بلک جک

برای ساده سازی انحراف استاندارد معیار خالص است.

در تجزیه و تحلیل نهایی ، کازینوها می توانند خیلی سریع به نقطه “هم ارزی” برسند. این منطقی است .زیرا کازینوها روزانه ۲۴ ساعت و ۷ روز در هفته بازی را انجام می‌دهند. و از آنجا که تقریبا همه بازیکنان با ضرر بازی می‌کنند. کازینوها با واریانس کمتر و کمتر نسبت به مقدار پیش بینی شدۀ خود ، درآمد بیشتری کسب می‌کنند. در مقاله‌های بعدی در مورد جنبه‌های مختلف حمله به بازی‌های کازینو برای کسب سود بحث خواهم کرد.

اگر به بازی بلک جک علاقه دارید پست اختصاصی مارو نگاه کنید!

شرط جانبی بلک جک

آموزش بازی بلک جک : در بازی بلک جک چهار موقعیت ویژه وجود دارد که معمولاً بازیکنان از آن‌ها اطلاعی ندارند. این موقعیتها هر کدام به نوعی شرط جانبی بلک جک به شمار می‌آیند که در اینجا به بررسی آن می‌پردازیم.

موقعیت‌های ویژه برای شرط جانبی بلک جک

بیمه: زمانی پیش می‌آید که کارت رو به بالای دیلر، آس باشد. در این شرایط، دیلر قبل از اینکه بازیکنان دست خود را بازی کنند. پیشنهاد بیمه می‌دهد. شما می‌توانید شرط بندی اولیه خود را تا نیم برابر یا کمتر افزایش دهید. که به آن شرط جانبی بلک جک گفته می‌شود. به زبان ساده‌تر، شما شرط می‌بندید که دیلر بلک جک می‌شود یا خیر. اگر ببرید، به نسبت ۲ به ۱ به شما پرداخت می‌شود.

بر پایه استراتژی اساسی شما نباید این شرط را بپذیرید. معمولاً تنها شمارنده کارت مهارت این بازی با شرط جانبی را دارد. هنگامی که تمام بازیکنانی که می‌خواهند بیمه خریداری کنند، شرطهای خود را قرار دادند. دیلر کارت رو به پایین خود را چک می‌کند. اگر کارت ده امتیاز باشد، دیلزربلک جک را گرفته و شرط اولیه بازیکنان را بر می‌گرداند و شخصی که بیمه گرفته باشد. به نسبت ۲ به ۱ دریافت خواهد کرد. اگر کارت ده امتیاز نباشد، تمام بیمه‌ها را جمع می‌کند. و بازی به شیوه معمول ادامه می‌یابد.

بلک جک بیمه نشده دیلر:

آموزش بازی بلک جک : دیلر می‌تواند بدون پیشنهاد بیمه، بلک جک داشته باشد. زمانی که دیلر ۱۰ امتیاز دارد، آن‌ ها قبل از شروع بازی، همه کارتها را به‌طور خودکار چک می‌کنند. اگر یک آس در کارتهای رو نشده باشد، دیلر بلک جک دارد. در نتیجه، تمامی شرطها بجز بازیکنان دیگری که بلک جک دارند، گرفته می‌شود . بیمه تنها در زمانی پیشنهاد می‌شود که دیلر آس داشته باشد.

دست مرده:

آموزش بازی بلک جک : به دوری که تمام بازیکنان قبل از بازی دیلر بسوزند، به اصطلاح دست مرده گفته می‌شود و دیلر کارت رو به پایین خود را رو می‌کند (تا در دوربین دیده شود). سپس کارتها را جمع کرده و از بازی خارج می‌کند. دیگر نیازی به بازی دیلر نیست، زیرا در حقیقت او بدون بازی همه را شکست داده و از بازی خارج کرده است. به این ترتیب، بازی پیش از کامل شدن دست به پایان می‌رسد.

شرط جانبی:

آموزش بازی بلک جک : در دو دهه اخیر، شرط جانبی بلک جک بسیار محبوب شده است. بیمه نوعی شرط جانبی است که برسر میزهای بلک جک در سراسر دنیا ارائه می‌شود که بیشتر شامل شمارنده کارت می‌گردد. اما امروزه صدها نوع مختلف از شرط جانبی وجود دارد. برخی از آن‌ ها باید همزمان با شرطهای اولیه سر میز قرار گیرند. شما می‌توانید بر سر اینکه دو کارت اولتان جفت باشد .

و یا کارت دیلر با کارت شما شبیه باشد و یا دیلر می‌بازد یا نه و بسیاری موارد دیگر، شرط ببندید. این شرطهای جانبی مراحل مختلف و جداول پرداختی خاص خود را دارند. توجه داشته باشید که شرط‌ جانبی بخشی از بازی بلک جک نیست اما ممکن است بر روی روند عادی بازی تأثیر بگذارد.

آموزش بازی بلک جک
آموزش بازی بلک جک

نکات ویژه در بازی بلک جک

۱-عملکرد یک کازینو

شرایط در کازینو بعد از گذشت زمان به سرعت تغییر پیدا می‌کند. تنها بعد از چند ماه از شروع به کار کازینو کاسمو در لاس وگاس شرایط تمام میزهای اصلی بلک جک این کازینو تغییر پیدا کرد و میزان پرداختی آنها از نسبت ۶:۵ به ۳:۲ عوض شد. تنها میزهای بلک جک این کازینو با نسبت پرداختی ۳:۲ در اتاق‌های ویژه و خصوصی قرار داده شدند. که مینیمم میزان شرط برای بازی با آنها برابر با ۱۰۰ دلار بود. این موضوع ثابت می‌کند. که بازیکن باید بداند که در کازینو کدام بازی را انتخاب کند.

زمانی که وارد یک کازینو می‌شود در طبقه‌ای که وسایل بازی قرار دارد راه برود و درباره محدودیت میزهای بازی‌های مختلف اطلاعات کسب کند و به میزان و چگونگی شرطبندی بازی کنند توجه کند.در اکثر مواقع افراد مختلف در کازینو پرسه می‌زنند و راه می‌روند بنابراین نگران جلب توجه کردن نباشید. وجود بازیکنان معروف و همیشگی یک کازینو به نفع شما خواهد بود چراکه تمام توجهات رییس بازی و گارد امنیتی به سوی آنها جلب می‌شود، و در این صورت تمرکز از روی شما برداشته می‌شود.

اگر به مسابقات اسب دوانی علاقه دارید پست اختصاصی مارو نگاه کنید!

۲- انتخاب رییس بازی

اکثر این افراد اهمیتی به برد و باخت شما نمی‌دهند چراکه از جیب خود برای برد شما پول پرداخت نمی‌کنند. تنها چیزی که به آن اهمیت می‌دهند شغلشان و انجام وظیفه کردن است. در شهرهای پر از کازینو مانند لاس وگاس و آتلانتیک سیتی اکثر این افراد فقط برای داشتن مهارتشان در اداره میز برای این شغل در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه به دلیل شناختن افراد ماهر و معروف در کازینو برای این کار در نظر گرفته می‌شوند.

اگر آنها مورد ضرب و شتم بازیکنی قرار بگیرند که به او بد نگاه کرده باشند. زیر سوال می‌روند چراکه این تقصیر بازیکن نیست بلکه مقصر رییس یا مسئول میز است که نمی‌تواند رفتار خود را کنترل کند. و کاملاً غیرحرفه‌ای رفتار کرده است. میزی با محدودیت‌های زیاد در شرطبندی که در بازی نتوانید میزان شرط خود را چند صد دلار افزابش دهید به همراه فردی با تجربه بر سر میز که بر بازی نظارت می‌کند، نمطلوبترین میز و بازی برای سرگرم شدن است. مطمئن باشید که حر حرکت شما به دقت بررسی می‌شود و با یک تماس کاملاً زیر ذره‌بین می‌روید.

از طرفی دیگر، معمولاً بهترین میزها برای بازی کردن همیشه شلوغ هستند. مخصوصاً اگر رییس میز یک زن باشد. به گفته افرادی که مسئول استخدام افراد برای این شغل هستند. خانوم‌ها می‌توانند در این کار قابل اعتمادتر باشند. و افراد خبره و با تجربه در بازی‌ها، می‌توانند به دلیل وجود رییس زن منفعت خوبی را از بازی کسب کنند.

۳- توافق با خود

کنار آمدن با خود در بازی بلک جک  یک مسئله مهم است. که تعریف شما را از یک قمارباز در مقایسه با بازیکن تیز و حرفه‌ای جدا می‌کند. طبق روش استاندارد، شما می‌توانید تا ۱۰ برابر میزان میانگین شرط خود در بازی شرطبندی کنید. زمانی که شرط متوسط شما برابر با ۵۰ دلار است. میزان خرید مناسبتان ۷ برابر شرط متوسط شما است.

این مسئله، این مفهوم را به متصدی میز القا می‌کند که شما بسیار بیشتر از میزان حساب بانکی خود شرطبندی کرده‌اید.( تقریباً ۶۶۷ واحد به ازای ۱ درصد سود از بازی. زمانی که سود شما در بازی کاهش پیدا کند، میزان واحدهای شرطبندی شما هم کاهش پیدا می‌کند). سوال دوم این است که چه مقدار پول به کازینو همراه خود بیاورید.؟ به نظر من معقولانه‌ترین مقدار این است. که شما بیشتر از ۳ واحد استاندارد شرطبندی و یا ۳ هزار دلار با خود به کازینو نبرید.

آموزش بازی بلک جک
آموزش بازی بلک جک

۴- بازی با کارت خود

بیشتر انحرافات از استراتژی اصلی در بازی بلک جک  توسط بازیکنان حرفه‌ای صورت می‌گیرد. برای مثال ایستادن روی عدد ۱۲ در مقابل ۲ یا ۳ دیلر و یا ایستادن روی ۱۵ و ۱۶ در مقابل عدد ۱۰ دیلر می‌تواند نمونه‌ای از انحرافات از استراتژی اصلی باشد. که در یک شمارش صحیح بزرگتر از ۳ و ۱- است. باید از اجرای دسته‌ای از بازی‌ها بدون توجه به شمارش کارت کاملاً پرهیز کرد.حتی اگر شمارش بالایی هم در بازی داشته باشید.

نباید گروهی از بازی‌ها را انجام دهید. انجام دادن اینگونه از بازی‌ها تنها به وسیله یک فرد نادان و یا بسیار باهوش صورت می‌گیرد. که سریعاً توسط رییس میز شناسایی می‌شوند. اولین قدیمی که باید از آن دوری کنید، تقسیم کردن جفت ۱۰ است. که این کار به معنای رد کردن خطوط قرمز قوانین میز است، به ویژه زمانی که یک بازیکن شرط بزرگی را از دست داده باشد.

فسمت دوم :

بازی دیگری که باید حتی در شرایط عادی از آن دوری کنید. دوبل کردن هر دست نرم بزرگتر از  ۷A و یا هر دست سختی که مجموع آن کمتر از ۹ باشد. این مسائل معمولاً در زمان شلوغی کازینو و یا حضور بازیکنان بزرگ بر سر میز پیش می‌آید. تمام بازی‌ها توسط متصدی و یا رییس میز نظارت می‌شوند. بنابراین رفتار منطقی در این است. که به دو سناریو بالا توجه نکنید و بازی خود را انجام دهید. ممکن است برد شما با میزان کمی همراه باشد. ولی می‌توانید در مدت طولانی بازی کنید و به کازینو رفت و آمد داشته باشید.

این ۴ نکته برای بازیکنانی که به دنبال سود و کسب منفعت از بازی‌ها هستند. بسیار کارآمد خواهند بود. بهتر است تا آنجا که ممکن است بدون انحراف به بازی بپردازند.در بعضی از مواقع ممکن است رعایت نکردن این نکات برای بازیکن بسیار لذت بخش باشد. در زمان‌های شلوغ کازینو می‌توانید از رعایت کردن این نکات دوری کنید. کازینوها در زمان‌های شلوغی به دنبال بازیکنان منفعت طلب نیستند. اما روی هم رفته این موارد برای کسب سود بیشتر بازیکنان بسیار مفید خواهند بود.

اگر به مسابقات تنیس علاقه دارید پست اختصاصی مارو نگاه کنید!

ریاضیات بلک جک

یاضیات تصریح می‌کند که یک بازیکن با استفاده از استراتژی پایه با دست برنده تنها ۴۲٫۴۲٪ از زمان به برد خواهد رسید. در ۸٫۴۸٪ از معاملات، شما با پخش کننده کارت مساوی می‌شوید.

که نشان می‌دهد ۴۹٫۰۹٪ از دست ها به نفع کازینو تمام می‌شوند.

همه بلک جک را به عنوان بازی مهارتی فوق العاده ای برای بازیکنان متفکر در نظر می‌گیرند و به عنوان یک بازیکن حرفه ای درچند دهه گذشته، من هم با این تفکر موافقم.

بلک جک یک بازی پیچیده و ظریف است که در آن بازیکنان با دانش و اطلاعات فنی می‌توانند سود مکان را به زیر ۰٫۵۰٪ برسانند.

این حقیقت درست زیر احتمالاتی که در بالا گفته شد پنهان شده. شما  تنها ۴۹% از معاملاتتان را از دست می‌دهید، و۵۱٪ از دست ها را به نفع شما تمام می‌شوند. پس به نظر می‌رسد که این یک بازی کاملا منطقی برای شرط بندی و امتحان شانس خود می‌باشد. اما فقط در نگاه اول.

هنگامی‌که شما دست های مساوی را از دو طرف معادله حذف می‌کنید، متوجه می‌شوید که فقط در ۴۲٪ از زمان بازی با برنده شدن شما به پایان می‌رسد.

بی خود نیست که بازیکنان بلک جک همیشه بسیار بد عنق هستند. این بازی به عنوان یک مثال از بازی هایی است که مردم را گمراه می‌کنند، با این گفته که بازیکنان تقریبا نیمی‌از دست خود را برنده می‌شوند. اما در حقیقت، شما فقط می‌توانید س۳/۵ از شرط هایتان را برنده شوید و این حقیقت برای بیشتر بازیکنان بسیار تلخ است.

آموزش بازی بلک جک
آموزش بازی بلک جک

خوش بگذرانید

من امروز می‌خواهم به شما بگویم که مهم نیست که برنده می‌شوید یا نه.بلک جک باید برای لذت و سرگرمی، به جای انگیزه اقتصادی بازی شود.

بازی خود را کنید – زمانی که کارت کامل را می‌گیرید، بازی را با توجه به تلفات خود و با خنده همراه کنید، لذت بردن را تنها اولویت قرار دهید.

با پخش کننده معاشرت کنید (به یاد داشته باشید که انعام سخاوتمندانه بدهید طوری که آنها نیز سرگرم شوند) و  با هر کسی که یک کنارتان می‌نشیند صحبت کنید. حتی اگر فضا مناسب بود، یک کوکتل سفارش دهید. هر کاری که می‌توانید انجام دهید تا جلسات بلک جک را برای خود مطلوب و لذت بخش سازید.

قسمت دوم:

با استفاده از این رویکرد آرامتر، شما در سطح معینی از محافظت از ذهن خود، در آن باخت های اجتناب ناپذیر قرار می‌گیرید. شاید نتوانید کارت چهره ی مناسب برای نجات زندگی خود در لحظه پیدا کنید، اما حفظ دیدگاه مناسب، ذهن شما را در آرامش قرار می‌دهد.

این نصیحت دارای مزایای کاربردی هم هست.

افراد پوکر از یک پدیده شناخته شده به عنوان “شیب” صحبت می‌کنند که در اصطلاح همان خشم و عصبانیتی است که می‌تواند بازیکنانی را که در حال بازی یک مرحله سخت هستند، در بر گیرد. حتی بازیکنانی که در سطح جهانی بازی می‌کند، مثل فیلیپ هلموت، برنده طلائی ۱۵ جایزه یWSOP، می‌تواند از شیب رنج ببرد و از فشار زیاد چیپ هایش را پرت کند.

بازیکنان بلک جک به آن شیب نمی‌گویند، اما اگر شما به اندازه کافی بازی کنید، به طور پیوسته با افرادی مواجه خواهید شد که نمیتوانند باخت هایشان را تحمل کنند و از کوره در می‌روند.

قسمت سوم:

آنها ممکن است قبلا به خوبی بازی کرده باشند، اما چند ستون فرستاده شده به پخش کننده می‌تواند موجب شود که آنها دچار حملات هیستریک شوند. ناگهان یکی از بازیکنان که قبلا رزرو شده درخواست کارت می‌کند و سر فروشنده برای عدم همکاری و یا بدتر از آن، فریاد می‌زند.

اگر هر کدام از اینها از تجارب شخصی برایتان آشنا باشد، توصیه من را به خاطر بسپارید و از همه چیز لذت ببرید. راهی برای خندیدن در از باخت هایتان پیدا کنید، و آن ها را به عنوان مرحله ای از بازی ببینید همانطور که یک حرفه ای اینکار را می‌کند. و از یک بازی بلک جک سرگرم و سرخوش شوید.

با دانستن این که قانون احتمالات تضمین می‌کند که شما تقریبا نیمی‌از دست هایتان را از دست می‌دهید، باید آماده باشید که با این تلفات روبرو شوید. و هنگامی‌که شما به جایی رسیدید که در آن برنده شدن و از دست دادن به نظر مهم نمی‌آیند، شما می‌توانید با خوشحالی از یک بلک جک سرگرم کننده لذت ببرید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایت کازینو گیم با کارشناسان مجرب به شما کمک میکند بهترین استراتژی را در مورد بازی های کازینویی و بت یاد بگیرید تا برنده بشوید و از بازی لذت ببرید.

پشتیبانی

سایت های معتبر