شرطبندی فوتبال | از ضرایب سایت فوتبالی و کارآمدی بازار چه میدانید؟ (بخش دوم)

شرطبندی فوتبال : در قسمت اول این مقاله، کارآمدی ضرایب پیناکل را بررسی کردیم و توضیح دادیم که چطور می توان کارآمدی بازار را مدلسازی کرد. اکنون، جوزف بودچدال به چگونگی حرکت ضرایب و تجزیه و تحلیل سوگیری لنگر انداختن نگاهی انداخته و بینش بهتری در مورد کارآمدی ضرایب پیناکل به ما ارائه می دهد. […]

شرطبندی فوتبال | از ضرایب سایت فوتبالی و کارآمدی بازار چه میدانید؟ (بخش اول)

شرطبندی فوتبال : هر کسی که میخواهد. ببیند پیش بینی‌هایش به قدر کافی برای شکست بازار کافی است. یا نه احتمال نام استفاده از خط بسته پیناکل به گوشش خواهد خورد. ضرایب سایت شرط بندی چقدر کارآمد هستند؟. با ادامه‌ی مقاله همراه باشید. رئیس مارکو بلوم تجاری پیناکل اعلام کرده. که یک شاخص قابل اعتماد […]